اصطلاح  “shrinkflation”از دو کلمه  “shrinkage” به معنای جمع شدگی یا افت حجم و “Inflation” یا تورم  ریشه گرفته است.

حالتی است که تولیدکنندگان یک محصول بر اثر تورم به وجود آمده در بازار سعی می کنند برای حفظ قیمت های قبلی محصولاتشان و این که نشان دهند تورم بر روی کسب و کار آنها اثر منفی نگذاشته است، با کوچک تر کردن سایز یا کم کردن وزن محصول تولیدی، محصولات خود را با همان قیمت های قبلی به بازار عرضه کنند. در کل در این حالت قیمت و بسته بندی خود را تغییر نمی دهند ولی محتویات محصول را کاهش می دهند.

ادامه مطلب →